Kilka linków

.... Jeśli pośród naszych Gwiezdnych dróg, Pośród nieskończonych tras ....
.... Gdzieś istnieje jeden Wieczny Bóg, To na imię ma on: Czas ....

 


 

Kilka Linków
Więcej na stronie :

http://www.libertarianizm.pl/

Gazeta.libertarianizm.pl, 25 IV 2001 r.
EUTANAZJA - DYSKUSJA
Po przyjęciu przez holenderskiego ustawodawcę prawa pozwalającego lekarzom na skracanie życia ludziom nieuleczalnie chorym powróciła wielokrotnie już dyskutowana sprawa eutanazji.
Czy prawo do eutanazji jest wolnościowe, czy wprost przeciwnie?................
Więcej na stronie :

http://www.sl-zdr.kielce.opoka.org.pl/

Marek Kośmicki dr n. med., kardiolog.
Prezes Zarządu Głównego Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Prezes Polskiego Komitetu Międzynarodowej Unii Organizacji Rodzinnych.
Autor licznych publikacji z dziedziny bioetyki.
EUTANAZJA - PRAWDZIWE WYZWOLENIE ??? ..........
Więcej na stronie :

http://www.artem.lublin.pl/
medicus/

Eutanazja - nadzieja na życie godne do końca czy spirala śmierci?
Pod koniec listopada izba niższa parlamentu holenderskiego uchwaliła zmianę kodeksu karnego dotyczącą paragrafów 293 i 294 mówiących o karalności za eutanazję ............
Więcej na stronie :

http://polityka.onet.pl/

Wyklęte słowo eutanazja
Przyspieszanie śmierci ma związek z walką z bólem, która w stadium terminalnym choroby jest zadaniem równie ważnym jak leczenie.
Patykiem trzymanym w ustach raz po raz wystukuje na komputerze literę b.

Błagam, błagam. Prosi o śmierć ..............

 

Więcej na stronie :

http://republika.pl/krisnow/

Eutanazja - tak czy nie ?
Spis treści
Wstęp
Rozdział I Definicja, rodzaje i charakterystyka eutanazji
Etymologia słowa eutanazja
Eutanazja w Europie i Stanach Zjednoczonych Ameryki
Dane statystyczne
Eutanazja w świetle Kodeksu Etyki Lekarskiej
Odczucia chorego
Rozdział II Definicja świadomej zgody
Sytuacja graniczna wg W. Jacórzyńskiego
................
Więcej na stronie :

http://www.archidiecezja.lodz.pl/

Ks. Waldemar Kulbat
Eutanazja
- Inaczej żyje się i umiera w obliczu Boga, inaczej w obliczu nicości
W czasie swojej ostatniej wizyty w naszym kraju dr Jack C. Willke przestrzegał,
że wkrótce Polska, podobnie jak i inne kraje Wschodu i Zachodu,
stanie się terenem intensywnego propagowania zabijania chorych czyli eutanazji.
Od 1999 roku w prasie, radiu i telewizji, także w audycjach dla młodzieży, odbywają się debaty na ten temat.............
Więcej na stronie :

http://www.rzeczpospolita.pl/
eutanazja/

Kontrowersyjna decyzja parlamentu holenderskiego legalizująca eutanazję,
która jest w Holandii praktykowana od lat, wywołuje zainteresowanie w Polsce a także zagranicą.

Na stronie :

Eutanazja - Świat
Eutanazja - Sondaż Rzeczpospolitej
Eutanazja - Opinie
Eutanazja - Wywiady
Eutanazja - Listy czytelników
...............

Więcej na stronie :

http://free.ngo.pl/humanizm/
eutanazja.htm

Bohdan Chwedeńczuk

Dlaczego eutanazja?

Zacznijmy od słowa.
"Eutanazja" to słowo o greckim pochodzeniu, a jego grecki odpowiednik znaczy tyle co "dobra śmierć".
W rozważaniach, które tu nastąpią, będę rozumiał przez eutanazję zabicie człowieka na jego żądanie przez lekarza.
Definicja ta wymaga krótkiego komentarza.
Mówię, po pierwsze drastycznie o zabiciu, by nie stosować eufemizmów (takich na przykład, jak "przyspieszenie śmierci" lub "pomoc w umieraniu").
Nakładam, po drugie, na eutanazję warunek, by było to zabicie pod dyktando woli zabijanego;
warunek ten służy odróżnieniu eutanazji od morderstwa.
Nakładam też, po trzecie, kolejny warunek, by zabójcą był lekarz, a więc człowiek powołany do zapobiegania cierpieniu.
Dając ten warunek osiągam dwie rzeczy:
(a)
do eutanazji dochodzi wtedy, gdy lekarz kierowany wolą zabijanego, zabija kładąc kres leczeniu, bo innych niż zabicie środków leczniczych nie znajduje (gdy jest inaczej, mamy do czynienia z czymś innym, na przykład ze wspomaganym samobójstwem).
(b)
postępowanie lekarza, jak każde postępowanie instytucjonalne, podlega społecznej kontroli, pozwalającej rozstrzygnąć, czy zabicie, którego dokonał spełnia warunki eutanazji.
...............

Więcej na stronie :

http://www.rp.pl/gazeta/
wydanie_020821/publicystyka/


Żyć, nie umierać

Od wczoraj (20.08.2002 r.) australijscy zwolennicy eutanazji rozdają plastikowe torebki,
które zakłada się na głowę, po czym zaciska elastyczny uchwyt na szyi, powodujący stopniowe duszenie się.
Zdaniem Phillipa Nitschke, założyciela organizacji
Australia Exit
, mają one pomóc nieuleczalnie chorym w popełnieniu samobójstwa.
"To bardzo spokojna śmierć", uspokaja.

Nitschke to weteran walki o uznanie eutanazji,
kiedyś namawiał ludzi do samobójstwa z wykorzystaniem machiny połączonej z komputerem.
Torebki, na które zebrano już 150 zamówień,
to dla niego jedyny sposób na ominięcie australijskiego prawa,
które eutanazję uznaje za zbrodnię.

- Monstrum - mówi o nim Dariusz Karłowicz, etyk.
...............

Więcej na stronie :

http://www.rp.pl/gazeta/
wydanie_020517/swiat/


Belgia idzie w ślady Holandii

Legalna "łagodna śmierć" (17.05.02)

Belgia jest od wczoraj (16.05.2002 r.) drugim krajem świata,
w którym eutanazja, przeprowadzona w ramach ściśle określonych zasad, jest legalna.
"To zwycięstwo wolności i godności pacjentów"
- uznał Philippe Monfils, senator partii liberalnej, który był inicjatorem stawy.

Przepisy wejdą w życie za trzy miesiące.
Wówczas lekarz, który przeprowadzi eutanazję, nie będzie podlegał karze,
o ile jego pacjent jest dotknięty

"ciągłymi cierpieniami fizycznymi i psychicznymi nie do zniesienia
z powodu nieuleczalnych skutków wypadku lub patologii".

Pacjent musi wystąpić o uśmiercenie "świadomie i wielokrotnie",
"bez nacisków z zewnątrz".
Musi być także pełnoletni.
Lekarz ma obowiązek poinformować go o istniejących lekach przeciwbólowych.
Zgodnie z przyjętą wczoraj odrębną ustawą, środki te będą sfinansowane przez państwo dla tych osób,
których nie byłoby na to stać.
...............

Więcej na stronie :

http://arch.rp.pl/a/rz/
2000/07/20000707/


Eutanazja - miłosierdzie czy zagrożenie?

ROZMOWA
Henk Johemsen, dyrektor Centrum Etyki Medycyny w Instytucie Lideboom w Holandii

Eutanazję, oficjalnie tolerowaną i szeroko praktykowaną w Holandii,
często uważa się za negację podstawowych korzeni
europejskich - judeochrześcijańskich i greckich.
Jakie inne filozoficzne tradycje wpływają na akceptację eutanazji?

HENK JOHEMSEN:
- W klasycznym, greckim świecie można było znaleźć także głosy, sympatyzujące z eutanazją lub przynajmniej z samobójstwem.
Jednakże w tradycji medycyny, odkąd chrześcijaństwo nadało naszej kulturze duchowe i moralne podstawy, eutanazję, rozumianą jako zamierzone zabójstwo pacjenta,
odrzucono jako sprzeczną także z przysięgą Hipokratesa
...............

Więcej na stronie :

http://arch.rp.pl/a/rz/
2000/12/20001201/....html


EPISKOPAT - Sytuacja w Polsce martwi Kościół

Niepokój biskupów

Eutanazja to znak dekadencji naszej cywilizacji.
Jest niezgodna z wolą Boga i przeciwna godności człowieka
- powiedział prymas Polski kardynał Józef Glemp w Częstochowie,
gdzie uczestniczy w obradach Konferencji Episkopatu Polski.
Biskupi przyjęli list podsumowujący Rok Jubileuszowy w Polsce.
Nie ogłosili jednak listu na temat sytuacji w kraju.

Niezgodna z wolą Boga

Prymas stwierdził, że zalegalizowana ostatnio w Holandii eutanazja
to znak dekadencji naszej cywilizacji.
Kościół za Jezusem Chrystusem zawsze mówi o wielkości i nienaruszalności
życia, które jest z Boga, jest Jego własnością i tylko Bóg nim dysponuje.
...............

Więcej na stronie :

http://arch.rp.pl/a/rz/
1998/02/19980228/...html


Jakość zamiast świętości życia

Koniec XX stulecia kojarzy się nie tylko z postępem,
ale i z zewsząd pojawiającymi się sygnałami o narastaniu różnego rodzaju kryzysów. Mówi się o groźbie światowego kryzysu ekonomicznego,
rosną napięcia międzynarodowe.
Ale bodaj czy nie najgłośniej alarmuje się o kryzysie wiary oraz upadku autorytetów i moralności.
Australijski uczony Peter Singer obwieszcza krach tradycyjnej etyki,
który jednocześnie początkuje otwierającą nowe perspektywy rewolucję w etyce.
Przyrównuje ją nawet do przewrotu kopernikańskiego w nauce.
Ale do czego taki kontrowersyjny przewrót może doprowadzić ludzkość?

Powodów do takich rozważań nie brakuje.
W Holandii parlament usankcjonował eutanazję niedobrowolną,
pozwalającą lekarzowi uśmiercić ciężko chorego, nawet bez jego zgody.
We Włoszech jako dawcę narządów wykorzystano bezmózgowego noworodka.
Z kolei Amerykańskie Towarzystwo Medyczne uznało, że bezcelowe jest przedłużanie życia chorego, będącego w stanie śpiączki.

Wszystko to skłania Singera do jednego wniosku:
"Po prawie dwóch tysiącach lat władania naszymi myślami i decyzjami
w sprawach życia iśmierci tradycyjna etyka zachodnia załamała się".

...............

Więcej na stronie :

http://arch.rp.pl/a/rz/
2000/11/20001130/....html


Prawo do decyzji czy zabawa w Boga

Tomasz Lewandowski, lekarz w warszawskim hospicjum i Instytucie Onkologii.

To jest zbyt skomplikowany problem, by udzielić jednoznacznej odpowiedzi:
tak lub nie, dobro albo zło.
Inne będą racje teologa, inne osoby opiekującej się chorym.
I jedne, i drugie nie są ani dobre, ani złe, ani słuszne, ani niesłuszne.

W ogóle uważam za głupie rozprawianie o eutanazji przez kogoś,
kto nie znalazł się w sytuacji ekstremalnej.

Dopóki sam tego nie doświadczy, dopóty wszystko co powie, będzie tylko teorią.

Dlatego im mniej będzie się mówić na ten temat, tym lepiej.
Tę sprawę powinno się zostawić osobistej, wolnej decyzji chorego.
Jednoznaczne regulacje prawne ani w jednym, ani w drugim kierunku nie są możliwe.
Nigdy nie podjąłbym się ustalić, kiedy można dokonać eutanazji,
a kiedy nie, i jeżeli można, to w jaki sposób, oraz czy decyzja chorego
będzie uznana za wiarygodną, jeżeli powie "tak" trzy razy czy osiem.

...............

Więcej na stronie :

http://arch.rp.pl/a/rz/
2000/03/20000313/....html


Krzyk rozpaczy

Eutanazja zamiast skracać cierpienia może je potęgować

Badania w Holandii, gdzie została ona zalegalizowana, wykazały, że agonia po zażyciu przepisanych przez lekarzy leków aż u 16 proc. zdesperowanych osób trwała dłużej i nie była wcale bezbolesna.
Dodatkowo u 7 proc. z nich wystąpiły działania niepożądane: nie mogli połknąć wszystkich leków, mieli wymioty i skrajne trudności z oddychaniem. Niektórzy wybudzili się nawet po zapadnięciu w śpiączkę.

Ekspertyza ta jest szokująca, gdyż dowodzi, że eutanazja zamiast skracać cierpienia może je potęgować - twierdzi na łamach "New England Journal of Medicine" dr Sherwin Nuland z Uniwersytetu Yale.
Wprawdzie komplikacje takie zdarzały się znacznie rzadziej, gdy śmiertelne dawki leków podawali sami lekarze, mimo to wyniki tych badań zmuszają do przemyśleń.
...............

Z poważaniem

Nobody64

Komentarze   

0 #2 Jacob 2019-06-27 11:38
I feel this is among the such a lot vital information for me.
And i am happy reading your article. However want to remark on some general things, The
site style is wonderful, the articles is truly great :
D. Excellent process, cheers

Here is my site ... kyuubi.online: http://kyuubi.online
Cytować
0 #1 Gia 2018-11-03 17:39
I see you don't monetize your page, don't waste your traffic, you can earn additional bucks every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website (they approve all websites), for
more details simply search in gooogle: boorfe's
tips monetize your website

Here is my blog ... BestNorris: https://CleverShantae.blogspot.com
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież