Prawo do Eutanazji w różnych krajach

.... Jeśli pośród naszych Gwiezdnych dróg, Pośród nieskończonych tras ....
.... Gdzieś istnieje jeden Wieczny Bóg, To na imię ma on: Czas ....

 


 

Prawo do Eutanazji w różnych krajach
Świat zmienia się na naszych oczach. Jakość życia staje się ważniejsza niż jego (często) bezsensowne trwanie
 

Holandia 1.

Społeczna i prawna tolerancja eutanazji od ok. 1984 r.
W Holandii w 1993 r. przyjęto rozwiązanie, na mocy którego nie kieruje się aktu oskarżenia przeciwko lekarzom o spowodowanie śmierci pacjenta na jego żądanie, ale z punktu widzenia formalnoprawnego jest to nadal nielegalne.
Teoretycznie istnieje zagrożenie karą więzienia do lat 12.


2. Ruch obywatelski (1996 r.)

Z dala od gwarnego amsterdamskiego Leidseplein, placu pełnego kafejek i turystów, przy kanale Leidsegracht mieści się

Holenderskie Stowarzyszenie Dobrowolnej Eutanazji (NVVE) .

Jest to największe, po Szwajcarii, na świecie stowarzyszenie popierające prawo do śmierci. NVVE liczy dziś 84 tysiące członków,
więcej niż największa partia polityczna Holandii.
Dyskusja o eutanazji trwa w Holandii od ponad 20 lat. W 1973 roku odbył się pierwszy w Holandii proces sądowy lekarki, która dokonała eutanazji na prośbę swojej matki.
Stowarzyszenie NVVE zrodziło się wtedy z protestu licznej grupy obywateli. Liczba członków NVVE nieustannie rośnie, a przy tym średnia wieku obniża się.
Dziś wynosi 62 lata, w tym trzecie stanowią kobiety - mówi Petra Visscher, prawnik stowarzyszenia NVVE.

Ostatnie dwa lata przyniosły istotną eksplozję - przybyło 20 tysięcy nowych członków.
Coraz więcej osób w średnim i młodym wieku, chorych na nieuleczalne choroby jak: rak czy AIDS dzwoni do nas po informacje w sprawie członkostwa oraz prosi o (deklarację eutanazji).
Pani Meta, lat 35, jest jedną z 16 ochotników, pracuje za darmo dwa poranki tygodniowo. Dziennie odpowiadają na 150 telefonicznych pytań.
Większość dotyczy deklaracji w sprawie eutanazji.

więcej ...

 


Holandia 3. : 28.11.2000 r.

Parlament holenderski podjął historyczną decyzję zalegalizowania prawa ciężko i nieuleczalnie chorych do eutanazji

Nowa ustawa przewiduje, że eutanazja może być wykonywana
wyłącznie u nieuleczalnie chorych ludzi dorosłych, którzy się jej domagają,
a ich decyzja nie jest podyktowana wyłącznie chwilowym cierpieniem,
które można uśmierzyć.
Również opiekujący się nimi lekarze muszą być przekonani, że w żaden sposób nie potrafią już im pomóc.

Za takim rozwiązaniem od wielu lat opowiadało się Holenderskie Towarzystwo Medyczne,
a także wielu polityków.
- Eutanazja wykonywana jest w wielu innych krajach, ale na ogół jest ukrywana -
powiedział CNN poseł Boris Dittrich z rządzącej partii liberalnej.
Przyznaje on, że dla nikogo nie jest ona dobrym rozwiązaniem - ani dla lekarza, ani dla pacjenta.
Jeśli jednak jest tolerowana, powinna być uregulowana przepisami prawnymi.

więcej ...

Holandia 4.

Wykreślenie słowa "nieuleczalnie" i pozostawienie sformułowania : osoby cierpiące i/lub przewlekle chorzy.


Holandia 5. Eutanazja dla ludzi w przewlekłej depresji.

W wyniku precedensów prawnych dopuszczono prawo do eutanazji dla osób w przewlekłej depresji i innych zaburzeniach psychicznych
(dotyczy jednostek chorobowych , w których pacjent ma wgląd w przebieg swojej choroby)


Holandia 6. Walka o prawo do eutanazji dla osób niepełnoletnich.

Aktualnie (2002 r.) rozpoczęto walkę o prawo do eutanazji dla osób przewlekle chorych niepełnoletnich !!
nawet jeżeli rodzice nie wyrażają zgody.


Holandia 7. (2002 r.)
Rząd postanowił rozszerzyć prawo do eutanazji - Śmierć na życzenie dziecka

Holenderska opozycja uznała za "przerażający" projekt ustawy o eutanazji, zatwierdzony przez rząd i przesłany do parlamentu.
Opracowany przez ministrów sprawiedliwości i zdrowia tekst przewiduje między innymi możliwość uśmiercania na życzenie dzieci powyżej 12. roku życia,

nawet wbrew woli ich rodziców.

Parlament ma obradować nad projektem ustawy we wrześniu. Koalicja premiera Koka dysponuje wprawdzie 97 ze 150 mandatów, ale deputowani VVD mogą nie poprzeć kontrowersyjnego projektu. Mogłoby to doprowadzić do upadku gabinetu.


Holandia 8. Statystyka

Eutanazja jest tolerowana w Holandii od ponad 20 lat,
a tylko 4% lekarzy tam pracujących jest jej przeciwnych .
Tak mała ich liczba umożliwia różnorodne utrudnienia w pracy.


Rocznie umiera w Holandii ok. 130 tys. osób (ogólna liczba ludności:15 mln) .
Lekarze otrzymują ok. 9 tys. wniosków o dokonanie eutanazji, liczba ta ciągle rośnie. Większość próśb jest odrzucana.
Przyjmuje się jednak, że w wyniku eutanazji następuje rocznie ok. 3, 5 tys. zgonów (w 1996 r. ok. 3600) .
W 80 proc. chodzi o chorych na raka w ostatnich kilku dniach życia. Przeciętnie 400 razy lekarze pomagają w samobójstwie.
W ok. 1 tys. wypadków dochodzi do przerwania życia pacjentów bez ich wyraźnego żądania.
Dotyczy to śmiertelnie chorych, ogromnie cierpiących, nie mogących już samodzielnie wyrazić takiego życzenia, z którymi lekarz wcześniej rozważał taki krok w stadium krytycznym.

 


Belgia od 16.05.2002 r. jest drugim krajem świata,
w którym eutanazja, przeprowadzona w ramach ściśle określonych zasad, jest legalna.
Przepisy wejdą w życie za trzy miesiące. (czyli 16.08.2002 r.)
Wówczas lekarz, który przeprowadzi eutanazję, nie będzie podlegał karze,
o ile jego pacjent jest dotknięty :

"ciągłymi cierpieniami fizycznymi i psychicznymi nie do zniesienia
z powodu nieuleczalnych skutków wypadku lub patologii".

Pacjent musi wystąpić o uśmiercenie "świadomie i wielokrotnie", "bez nacisków z zewnątrz".
Musi być także pełnoletni.
Zgodnie z przyjętą odrębną ustawą, środki te będą sfinansowane przez państwo dla tych osób, których nie byłoby na to stać.

 

1.

W maju 1990 roku Izba Gmin w Londynie odrzuciła projekt ustawy o przyzwoleniu
na dobrowolną eutanazję 101 głosami przeciwko 35,
ale dyskusja nad jej dopuszczalnością trwa w Wielkiej Brytanii nadal.

 

1. Australia: prawo do śmierci

Od początku lipca 1996 r. Terytorium Północne w Australii będzie pierwszym miejscem na świecie, gdzie zalegalizowana zostanie tzw. aktywna eutanazja. Zgromadzenie ustawodawcze tego Terytorium podjęło decyzję, zgodnie z którą od 1 lipca 1996 r.. wejdzie w życie ustawa umożliwiająca nieuleczalnie chorym zakończenie życia pod opieką lekarską.

Jest to więcej niż tylko "prawo do śmierci" (tzw. bierna eutanazja) , gdyż ustanowiona została procedura udziału lekarzy w spowodowaniu śmierci pacjenta na jego prośbę.

Ustawa ta przyjęta została przez 25-osobowy parlament Terytorium Północnego już 24 maja ub. r. , ale jej twórcy postanowili wówczas, że wejdzie ona w życie dopiero po odpowiednim okresie przygotowań, na które składają się kampania edukacyjna, a także szkolenie lekarzy i pielęgniarek.
W głosowaniu nad projektem ustawy nie obowiązywała dyscyplina partyjna. Ustawa została przyjęta większością głosów 15 do 10, po szesnastogodzinnej debacie.

Obecnie niektóre inne stany australijskie
- w tym Nowa Południowa Walia i Wiktoria -
rozważają projekty zalegalizowania eutanazji, lecz organizacje "ochrony życia", niektóre grupy aborygeńskie, a także liczne Kościoły są temu zdecydowanie przeciwne.
Przeciwko prawu do eutanazji wypowiedziało się też Australijskie Stowarzyszenie Medyczne, największa organizacja samorządowa lekarzy w tym kraju.

Zgodnie z przyjętą w Terytorium Północnym ustawą, osoby ubiegające się o eutanazję muszą być rezydentami tego terytorium, czyli wykluczona będzie tzw. turystyka w jedną stronę z innych miejsc Australii.
Położone w strefie tropikalnej Terytorium Północne, którego stolicą jest Darwin, ma ponad milion kilometrów kwadratowych, ale liczy zaledwie 180 tys. mieszkańców.
Formalnie jest wydzieloną częścią stanu Australia Zachodnia o bardzo szerokiej autonomii.

Jak twierdzi minister zdrowia Terytorium Północnego, ustawa zawiera bardzo ścisłe gwarancje, mające na celu zapewnienie pełnej dobrowolności eutanazji.
Będą do niej mieli prawo tylko ci nieuleczalnie chorzy pacjenci, którzy - zdaniem lekarzy : - nie mają szans na więcej niż rok życia.

Wniosek chorych o eutanazję opiniować będzie dwóch lekarzy i psycholog, a pacjent będzie mógł w każdej chwili "w jakiejkolwiek formie" odwołać swą decyzję.

Ustawa Terytorium Północnego wzbudziła ostre kontrowersje w pozostałych stanach australijskich.
W czterech innych stanach: Nowej Południowej Walii, Wiktorii, Australii Zachodniej i Australii Południowej podobne propozycje ustawodawcze są na wczesnych etapach rozważania.
Kontrowersje z tym związane nie przebiegają wzdłuż tradycyjnych linii podziałów partyjnych.
Tak np. Dean Brown, premier Australii Południowej należący do Partii Liberalnej, wypowiedział się jednoznacznie przeciwko legalizacji eutanazji w swoim stanie,
ale Jeff Kennett, premier sąsiedniej Wiktorii (również liberał) uznał, że ustawa o eutanazji może być dla wielu ludzi "najbardziej błogosławioną pomocą, jaką w ciągu całego życia uzyskali".

Rzecznik Stowarzyszenia "Prawo do życia" określił ustawę Północnego Terytorium jako tragedię większą od cyklonu, który w 1974 r. zrujnował Darwin.
- To jest największa tragedia w historii Terytorium Północnego i jedna z największych w historii Australii -
powiedział.

Najbardziej kłopotliwe dla twórców ustawy jest potępienie jej przez Australijskie Stowarzyszenie Medyczne (AMA) , które na swej ogólnokrajowej konferencji w ub. r. uznało (większością głosów 80 do 1) udział lekarzy w dobrowolnej eutanazji za
niezgodny z etyką zawodową.
- Czy są jacyś lekarze, którzy chcieliby uczestniczyć w szwadronach śmierci? --
zapytał dramatycznie dr David Weedon, prezydent AMA.
Przeciwko eutanazji wypowiedziała się też większość australijskich organizacji religijnych.
Synod Kościoła Anglikańskiego w Australii określił ustawę jako "zastępującą opiekę zabijaniem", a także "decyzję skierowaną przeciwko słabym, chorym i starym pod przykrywką praw jednostki".

Jednakże Marshall Perron, były premier Północnego Terytorium, który wysunął projekt ustawy o eutanazji pod wpływem
osobistych doświadczeń (opiekował się nieuleczalnie chorą i bardzo cierpiącą matką) ,
twierdzi, że nowa ustawa zawiera niezbędne gwarancje, w pełni zapewniające poszanowanie praw i woli chorych pacjentów.

Do gwarancji tych należą m. in. następujące przepisy
"ustawy o prawach osób nieuleczalnie chorych" (jak oficjalnie nazywa się ta ustawa) :

  1. prośbę o eutanazję złożyć mogą tylko osoby powyżej 18 lat, w pełni świadome i zdrowe na umyśle, cierpiące skrajny ból, na który nie ma odpowiednich środków medycznych;

  2. po złożeniu prośby o eutanazję musi upłynąć siedem dni, po czym musi zostać złożone formalne podanie, po którym upływają dodatkowe dwa dni; * w ciągu tych siedmiu dni dwóch lekarzy (z co najmniej pięcioletnią praktyką) , niezależnie od siebie, musi postawić diagnozę, że choroba jest nieuleczalna, a także oświadczyć, że nie istnieją odpowiednie środki uśmierzenia bólu i że pacjent zdaje sobie sprawę z implikacji swej decyzji dla rodziny;

  3. psychiatra musi stwierdzić, że pacjent nie cierpi na kliniczną depresję związaną z chorobą.

Po spełnieniu tych wszystkich warunków lekarz będzie miał prawo "pomóc pacjentowi zakończyć życie" metodami, które zostaną ustalone przez władze medyczne Terytorium Północnego.

Pacjent będzie miał prawo wycofać swój wniosek w jakiejkolwiek formie.

lekarz będzie miał wtedy obowiązek zniszczyć pisemny wniosek.

Kara za wywieranie przez kogokolwiek nacisku na pacjenta, by zgłosił wniosek o eutanazję, wynosi 20 tys. dolarów australijskich (ok. 15 tys. dolarów USA) lub pozbawienie wolności do czterech lat.
Dodatkowo skazany za takie przestępstwo traci automatycznie prawo do jakichkolwiek korzyści majątkowych wynikających dla niego po śmierci chorego (przede wszystkim spadku) .

Mimo krytyki ze strony lekarzy i Kościołów,
zdecydowana większość opinii publicznej w Australii popiera wprowadzenie dobrowolnej eutanazji.

W ostatnim badaniu opinii publicznej przeprowadzonym przez Ośrodek Roya Morgana
78 proc. respondentów powyżej lat 14 wypowiedziało się za legalizacją eutanazji, a tylko 14 proc. - przeciw.

Od początku przeprowadzania badań opinii publicznej na ten temat w Australii większość osób zawsze opowiadała się za eutanazją, chociaż poparcie to w przeszłości było dużo słabsze.
W 1962 r. (gdy po raz pierwszy przeprowadzono sondaż) 47 proc. respondentów było za, a 39 proc. przeciw.

źródło : Rzeczpospolita

Australia 2.

Już cztery osoby skorzystały z możliwości dobrowolnego zakończenia życia przy pomocy lekarza, zgodnie z pierwszą na świecie ustawą dopuszczającą eutanazję.
Jednakże ustawa o prawach osób nieuleczalnie chorych, przyjęta przez zgromadzenie ustawodawcze Północnego Terytorium w maju 1995 r. , jest nadal przedmiotem ostrych ataków.Australia 3.

Australijski senat wprowadził ustawę wykluczającej dopuszczalność eutanazji.
Ustawa ta unieważniła ustawę z Północnego Terytorium o dopuszczalności eutanazji, wprowadzoną na podstawie demokratycznego referendum.

Władza wygrała z demokracją, ale na jak długo ?Australia 4.

Od wczoraj (20.08.2002 r.) australijscy zwolennicy eutanazji rozdają plastikowe torebki,
które zakłada się na głowę, po czym zaciska elastyczny uchwyt na szyi, powodujący stopniowe duszenie się.
Zdaniem Phillipa Nitschke, założyciela organizacji
Australia Exit
, mają one pomóc nieuleczalnie chorym w popełnieniu samobójstwa.
"To bardzo spokojna śmierć", uspokaja.

Nitschke to weteran walki o uznanie eutanazji,
kiedyś namawiał ludzi do samobójstwa z wykorzystaniem machiny połączonej z komputerem.
Torebki, na które zebrano już 150 zamówień, to dla niego jedyny sposób na ominięcie australijskiego prawa,
które eutanazję uznaje za zbrodnię.

 

1.

W dniu 5 listopada 1991 odbyło się w stanie Washington referendum w sprawie eutanazji.
Wprawdzie wynik był wówczas negatywny dla " Obywateli Stanu Washington na Rzecz Godnej Śmierci "
i eutanazja w tym stanie nie została zalegalizowana,
jednak dokonano ogromnego, bezprecedensowego wyłomu moralnego w dziejach cywilizacji zachodniej,
zakwestionowano przysięgę Hipokratesa obowiązującą od dwu tysięcy czterystu lat,
a prawo lekarza do zadawania "łagodnej śmierci" pozostawiono uznaniu opinii publicznej.2. Amerykańskie sądy

Sędziowie w USA mają szerokie kompetencje i stwarzają obowiązujące precedensy prawne.
W ostatnich dwudziestu pięciu latach sądy bardzo często ingerowały w sprawy dotyczące traktowania osób chorych i postępowania lekarskiego,

m.in. potwierdziły prawo chorego do odmowy leczenia (również gdy prowadziło to do zgonu),
a postanowienia kilku sędziów zobowiązały lekarzy do informowania chorych o nieuchronnej śmierci.

Ten nowy sposób informowania pacjentów stał się z czasem jedną z
głównych przyczyn powstania Ruchu Na Rzecz Eutanazji.
Gdy rodzice nie pozwalają na ratującą życie operację chirurgiczną, ponieważ dziecko jest upośledzone umysłowo i pragną,

aby zmarło, sędziowie z reguły popierają taką decyzję.

W kilku stanach sądy zarządziły, na wniosek rodzin, aby przerwać leczenie podtrzymujące życie chorych nieprzytomnych lub aby zaprzestać żywienia tych chorych i podawania im płynów i w ten sposób spowodować zgon.

Sędziowie w stanach Michigan i Washington uznali, że zapewniona w Konstytucji USA
ochrona obywatela przed nadmierną ingerencją władz gwarantuje również swobodę popełnienia samobójstwa

("Kto pomaga drugiemu skorzystać ze swobód konstytucyjnych,
nie może być karany").

Wobec tego sędziowie ci obalili prawa stanowe zabraniające pomocy w samobójstwie.

Te orzeczenia zostały uchylone przez Sąd Apelacyjny w obu wypadkach, ale precedensy zostały ustanowione.USA 3. Stan Oregon

W amerykańskim stanie Oregon przyjęto w 1996 r. w drodze referendum ustawę "o śmierci z godnością", umożliwiającą eutanazję,
Sąd federalny unieważnił ją jako niezgodną z konstytucyjną gwarancją równości wobec prawa.

W stanie Oregon nadal istnieje możliwość poproszenia lekarza o wypisanie śmiertelnej dawki leków, które następnie chory zażywa w momencie, gdy cierpienie staje się nie do zniesieniaUSA 4. Eutanazja w Oregonie (1998 r.)

Chora na raka 80-letnia kobieta z Portland w stanie Oregon odebrała sobie życie z pomocą lekarza i w pełnym majestacie prawa swego stanu.
Zażyła przygotowaną fachowo dawkę barbituranów zmieszanych z syropem i popiła szklanką koniaku.
Przed śmiercią nagrała na taśmie wyjaśnienie, że samobójstwo popełnia świadomie, nie chcąc już dłużej cierpieć.

Jej przygotowania do śmieci były szeroko relacjonowane w formie filmu dokumentalnego.
Sama śmierć odbyła się w zaciszu domowym przy obecności części rodziny ale bez kamer.

Samobójczyni skorzystała z obowiązującego tylko w stanie Oregon prawa do eutanazji, dokonywanej jednak zupełnie inaczej niż stosuje to słynny dr Jack Kovorkian z Milwaukee. Death with Dignity Act,
ustawę obowiązującą w Oregonie a zezwalającą na godną śmierć, zatwierdzono w rezultacie dwukrotnego głosowania powszechnego wyborców.

Lekarz może współuczestniczyć w akcie eutanazji na żądanie osoby nieuleczalnie chorej, której pozostało sześć miesięcy życia.
Jego udział może polegać wyłącznie na przepisaniu śmiertelnej dawki leków; nie wolno mu ich podawać.

źródło : Rzeczpospolita - Prawo
 

1. Eutanazja zakazana, ale praktykowana (1996 r.)

W duńskich szpitalach przeprowadza się eutanazję na szeroką skalę.
Przed kilkoma miesiącami głośno było na temat praktyk stosowanych przez lekarzy szpitala w Gentofte, na przedmieściach Kopenhagi. Osiemdziesięcioletnia pacjentka zmarła wskutek aplikowania jej dużych dawek morfiny.

Kiedy rodziny dwóch innych pacjentów zmarłych w tym samym szpitalu w podobnych okolicznościach wystąpiły ze skargą, sprawą zainteresował się prokurator. Śledztwo jednak umorzono po odrzuceniu skargi przez specjalny organ rozpatrujący odpowiedzialność lekarzy.

Wykładowca prawa karnego na uniwersytecie w Kopenhadze, Joern Vestergaard, wyraża na łamach dziennika "Politiken" pogląd, że afera z Gentofte jest jedynie wierzchołkiem góry lodowej. Prof. Vestergaard przewodniczy zespołowi roboczemu, który ma opracować raport w tej sprawie.


źródło : Rzeczpospolita - Prawo

Dania 2.

Przed miesiącem (2001 r)prasa światowa doniosła o przypadku,
który, jak pisano, może stać się punktem zwrotnym w historii eutanazji.
18-letni sparaliżowany, lecz z jasnym umysłem Duńczyk zwrócił się do sądu o dokonanie na nim eutanazji,
jeśli przestanie móc podnosić i opuszczać powiekę: jedyny ruch, który był zdolny wykonać.

Po raz pierwszy w nowożytnym sądownictwie europejskim wymiar sprawiedliwości
przystał na zadanie śmierci człowiekowi nie za zbrodnie lecz z powodu jego cierpienia.
Chłopak nie chciał być żyjącym nieruchomym słupem, bez żadnej komunikacji ze światem zewnętrznym i sąd uznał, że byłoby okrucieństwem nie zadośćuczynić jego woli.

 

1. Kontrowersje wokół decyzji o dopuszczalności eutanazji

Wyrok heskiego Sądu Najwyższego, który zezwolił na dokonanie eutanazji w przypadku, gdy pacjent jest w stanie głębokiej i nieuleczalnej śpiączki, wywołał w Niemczech burzliwą dyskusję na temat udziału państwa w decydowaniu o życiu i śmierci człowieka.
Przewodniczący Konferencji Biskupów Niemieckich Karl Lehmann obawia się, że wyrok sądu we Frankfurcie nad Menem może spowodować lawinowy wzrost przypadków eutanazji.

Sąd podjął decyzję o odłączeniu będącej wstanie śpiączki 85-letniej kobiety od aparatury podtrzymującej życie.
Zdaniem sędziów takie byłoby życzenie pacjentki, gdyby mogła je wyrazić. Biskup Lehmann skrytykował werdykt i wyraził obawę, że w przyszłości zabijanie na życzenie nie będzie należeć do rzadkości.


źródło : Rzeczpospolita - Świat
 

1. Współczucie i żądanie jako okoliczność uprzywilejowana

W prawodawstwie polskim i niektórych krajów europejskich, jak np. Grecji, Norwegii, Szwajcarii czy Finlandii, eutanazja jest typem uprzywilejowanym w stosunku do zbrodni zabójstwa.
Oznacza to, że odebranie człowiekowi życia na jego żądanie i pod wpływem współczucia jest przestępstwem, lecz przyjmuje się łagodniejszą odpowiedzialność sprawcy niż w wypadku zabójstwa, czyli zagrożenie niższą karą.

Okolicznością uprzywilejowaną jest żądanie i współczucie, a niekiedy tylko samo żądanie.

Współczucie należy do motywów moralnie nienagannych, powszechnie akceptowanych, można zatem stwierdzić, że sprawca działał moralnie dobrze, chociaż moralnie niesłusznie.
To znane etyce stwierdzenie tłumaczy uprzywilejowanie dla eutanazji.
Karzemy, bo sprawca naruszył porządek prawny i etyczny, a więc działał moralnie niesłusznie, karzemy jednak łagodniej niż za zabójstwo, ponieważ motywem działania sprawcy jest współczucie, a zatem działał moralnie dobrze.

Oczywiście w wypadku braku realizacji znamion żądania i współczucia odpowiedzialność sprawcy przesuwa się na płaszczyznę odpowiedzialności za zabójstwo.


źródło : Prawo i Życie: 14/1999: Z bliska
 

1.

W dniu 30 kwietnia 1991 roku odpowiednia Komisja Parlamentu Europejskiego
w Strasburgu zaaprobowała projekt europejskiej ustawy,
mającej prawnie sankcjonować możliwość dokonywania eutanazji.

Przewidziano w nim prawo domagania się eutanazji przez osoby nieuleczalnie chore,
w chwili kiedy uznają one swe życie

" za pozbawione jakiejkolwiek godności ".

Krytycy projektu, szczególnie europejscy biskupi katoliccy, ostrzegają,
że bezzasadne rozróżnienie pomiędzy życiem ludzkim "godnym" a "niegodnym" trwania,
mogłoby w konsekwencji objąć np. osoby chore umysłowo, niepełnosprawne,
zepchnięte na margines społeczny, a w niektórych społeczeństwach
po prostu ludzi uznanych za "bezużytecznych".

 

 

Z poważaniem

Nobody64

 

 

Komentarze   

0 #9 Allison 2019-08-08 03:57
Cześć wielkie dzięki za post !

Feel free to surf to my website ... Jolka: http://szczepan.waw.pl/
Cytować
0 #8 Raina 2019-08-03 17:50
Hej wielkie dzięki za post !

My page Anka: http://soiz-edu.cieszyn.pl/
Cytować
0 #7 Soila 2019-07-25 05:16
Cześć dzięki za post !

My blog post: Aśka: http://jarzebina.kobierzyce.pl/
Cytować
0 #6 Coy 2019-05-16 01:57
Hej wielkie dzięki za post !

Here is my homepage - Kinga: http://futurekids.radom.pl/
Cytować
0 #5 qiluxaqo 2019-02-23 06:29
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin No Prescription Amoxicillin http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować
0 #4 oqiduluhixib 2019-02-23 06:10
http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg http://theprettyguineapig.com/amoxicillin/
Cytować
0 #3 Olive 2019-02-02 09:48
You've made some really good points there. I checked
on the net to find out more about the issue and found most
people will go along with your views on this site.

My web page - http://es.ethosav.com: http://es.ethosav.com
Cytować
0 #2 Nidia 2018-11-21 06:20
I have noticed you don't monetize your blog,
don't waste your traffic, you can earn extra cash every month.
You can use the best adsense alternative for any type
of website (they approve all websites), for more info simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website

Here is my web blog BestJeanne: https://FollowMegan.blogspot.se
Cytować
0 #1 Laverne 2017-07-02 03:15
Najlepsze tabletki na odchudzanie, schudnij 20 kg w miesiac - tabletki na odchudzanie: http://allegro.pl/mocne-tabletki-odchudzajace-20kg-w-30dni-hit-lata-i5060270559.html
Cytować

Dodaj komentarz

Kod antyspamowy
Odśwież